Støtte og prosjekter

Vestfold fylkeskommune har ingen prosjektmidler som er avsatt til Den kulturelle skolesekken, men det er mulig å søke støtte om fylkeskommunale utviklingsmidler til kulturformål. Søknadsfristen er 15.oktober.

Fylkeskommunen er ansvarlig for enkelte tiltak i skolesekken. Det gjelder teater- og danseforestillinger, konserter, omvisninger på Haugar Vestfold Kunstmuseum, temadag i vikingfylket Vestfold og forfatterbesøk. I tillegg samarbeider fylkeskommunen tett med kommunene om større prosjekt.