Rammeavtale om arbeid i Den kulturelle skolesekken

KS og Musikernes fellesorganisasjon har inngått en rammeavtale om vilkår for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken.

Rammeavtalen er gjeldende i perioden 1.8.2018 - 31.7.2019.

Den kulturelle skolesekken i Vestfold følger rammeavtalen når det inngås avtaler med kunstner og formidlere som skal turnere i Vestfold. Se vedlegg.