Reise på turné

Velkommen til Vestfold!

Vi håper at turnélivet og møtet med elevene i Vestfold blir av høy kvalitet, både for utøvere og for elever. Møte med kjente og fremmede kunstformerer kan være spennende, utfordrende og pirrende. Vi ønsker at det skal være inspirerende for alle parter, der elevene får en bevisstgjørende holdning til kunst og kultur.

Den kulturelle skolesekken er mangfoldig og inneholder et bredt spekter av kunstuttrykk og kunstnermøter.

Vestfold fylkeskommune planlegger og gjennomfører turneer og prosjekter i tett samarbeid med kommunene. Det er kommunene og skolene som er de lokale arrangørene og som er ansvarlig for at gjennomføringen av arrangementene går som planlagt. Hver kommune har en kommunekontakt som samordner og planlegger aktiviteten i kommunen. Hver skole har en kulturkontakt som er ansvarlig for gjennomføringen på skolen. Enkelte skoler har også elevverter som står til rådighet når det kommer besøk til skolen i regi av Den kulturelle skolesekken.

Ved fakturering i forbindelse med turnéutgifter, vennligst sjekk at all informasjon er nevnt i fakturaen.

EVALUERING

For at alle ledd i DKS skal fungere optimalt, er det viktig med evaluering og tilbakemelding på hva som fungerer godt og hva som kan bli bedre. Vennligst gi oss tilbakemelding på turneen.

Spørsmål om turneer kan rettes til Anna B. Jørgensen, tlf: 33 34 40 72 / 924 57604

Den kulturelle skolesekken i Vestfold skal være 

LIVSLYSTEN OG FLYVEDYKTIG!

- HØY KVALITET

- PIRRENDE

- INSPIRERENDE

- BEVISSTGJØRENDE

- MANGFOLDIG