Vestfold fylkeskommune
Postadresse: Postboks 2163, 3103 TØNSBERG
Besøksadresse: Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg
Telefon: 924 57 604, 909 19 432 • kontakt: Anna B Jørgensen (ansvarlig grunnskolen)/ Torill Sjømæling (ansvarlig videregående skole)
• Nettsted: http://vestfold.ksys.no
Kontaktperson:
Kouame møter barna
Produksjonsliste
Program

Kouame møter barna

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Skriv ut "Konsertinformasjon Kouame møter barna" for viktig informasjon om praktiske konsertforberedelser og tips om bruk av konserten.

Kunstneren Kouame Sereba presenterer sitt store lekeunivers, med en musikalitet og rytmikk som føles direkte på kroppen. I Afrika blir det spilt på trommer og danset til både hverdag og fest, fødsel, dåp, bryllup og gravferd. Slik blir den afrikanske musikktradisjonen formidlet videre fra generasjon til generasjon. Dette er også essensen i konserten Kouame møter barna. På dialekten hans fra Elfenbenskysten, gban, finnes det ikke et eget ord for musikk, eller det å synge, spille eller danse. Det finnes bare ordet ”sah”, som er alt på en gang – samhold, glede, fest, rytme og tromming. Rytmesansen er universell og uavhengig av kulturell bakgrunn. ”Alle mennesker har rytme, det har ingenting med etnisk bakgrunn å gjøre” sier Kouame. For ham er det viktig å vise at talent for rytme ikke er noe mystisk og eksotisk. I Norge har vi gode muligheter for å utvikle en naturlig rytmesans, sjelv om mange tror at det må et varmt klima til for å kunne bruke den rytmiske sansen. I Kouames hjemland, Elfenbenskysten, foregår mange sosiale aktiviteter ute. Fest og feiring skjer rett som det er, og musikk og dans hører med på en naturlig måte.

På skolekonserten vil elevene få et glimt inn i Koume Serebas store lekeunivers, samtidig som de får oppleve musikaliteten og rytmikken direkte på kroppen. Elevene vil leke fram rytmene både ved stemmebruk, ved å klappe, ved å trampe og ved hjelp av afrikanske djembe-trommer og andre rytmeinstrumenter.

Læreplanmål

Eksempler på læreplanmål:

 • Utforske ulike musikalske uttrykk gjennom å improvisere med lyd
 • Bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder
 • Delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim og regler
 • Imitere rytmer og korte melodier i ulike tempi, takt - og tonearter
 • Eksperimentere med sang og talekor i enkle samspill
 • Utforske, leke og uttrykke seg med bevegelse til ulike rytmer og musikk
 • Imitere og improvisere over enkle rytmer og klanger
 • Improvisere med instrumenter med utgangspunkt i enkle rytmiske, melodiske og harmoniske mønstre
 • Improvisere med stemme med utgangspunkt i enkle rytmiske, melodiske og harmoniske mønstre
 • Oppfatte og anvende puls, rytme, form, melodi, klang, dynamikk, tempo og enkel harmonikk i lytting og musisering
 • Synge unisont og flerstemt i gruppe med vekt på intonasjon, klang og uttrykk

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Vestfold fylkeskommune
 • Produsent: Hallgeir Frydenlund
 • I samarbeid med: Rikskonsertene
 • Idé/opplegg: Dialog mellom Kouame Sereba og Hallgeir Frydenlund

Om kunstner / utøver / gruppe

Kouame Sereba kom til Norge fra Elfenbeinskysten i Vest-Afrika i 1984. Han er danser, pedagog, instruktør, kursholder og verdensmusiker. I Norge har han arbeidet med et stort mangfold innen musikk. Han er mye brukt på kurs der målet er å frigjøre og bevisstgjøre de lekende rytmene som er i oss alle. Kouame Sereba har i tillegg reist på en rekke barnehage- og skolekonsertturnéer.

Han har ellers vært med på CD-prosjektet «Fra Setesdal til Senegal», og er fast medlem i gruppa DOZO som spiller musikk i skjæringspunktet flere musikktradisjoner og improviserende musikk. Han spiller også i gruppa ZIKALO. Han har samarbeidet  mye med andre norske musikere, mellom andre Kirsten Bråten Berg, Steinar Ofsdal og Erik Wøllo. Du finner mer informasjon om Kouame på www.sereba.com


Medvirkende

 • Kouame Gerard Sereba (Vokal, do-do og perkusjon)

Multimedia og vedlegg

Bilder

Kouame Sereba
Musikk
Trinn: 1 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Hallgeir Frydenund, +47 951 38 429, hf@kulturtanken.no
Kontaktperson utøver
90 06 29 14  Kouame Gerard Sereba
Programlengde
Ca 40 min
Maks publikumsantall
130
Arena / rom
Skolen, gymsal eller lignende
Bærehjelp
4 sterke elever
Oppriggingstid
45 min.
Nedriggingstid
30 min.
Merknad om publikumsplassering
Musikeren bruker langveggen i salen. Elevene sitter på matter, benker og stoler i en halvsirkel foran musikeren. Det trengs en åpen midtgang.
Merknad
Spørsmål om programmet: Produsent Hallgeir Frydenlund, Rikskonsertene, tlf 22 02 59 00 e-post hallgeir.frydenlund@rikskonsertene.no
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Vestfold fylkeskommune
Produsent:
Hallgeir Frydenlund
Medvirkende
 • Kouame Gerard Sereba (Vokal, do-do og perkusjon)