Vestfold fylkeskommune
Postadresse: Postboks 2163, 3103 TØNSBERG
Besøksadresse: Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg
Telefon: 924 57 604, 909 19 432 • kontakt: Anna B Jørgensen (ansvarlig grunnskolen)/ Torill Sjømæling (ansvarlig videregående skole)
• Nettsted: http://vestfold.ksys.no
Kontaktperson:
Skakke sanger
Produksjonsliste
Program

Skakke sanger

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Musikarane i denne konserten bur i ei rar verd, og dei veit om mange skumle folk og dyr. Her er songar om vampyrar, farlege fisk og ein dansande krokodille. Dei songande dei ikkje fann, laga dei like godt sjølv. Og dei blei nok dei aller skumlaste.

Av og til skremmer dei både deg og kvarandre, og då ler dei godt etterpå. Dette blir litt morosamt, litt alvorleg, litt stille og litt uhyggeleg. Musikarane er trøtte og søv når konserten startar, så du må lista deg stille inn for ikkje å vekka dei.

Læreplanmål

EKSEMPEL PÅ AKTUELLE KOMPETANSEMÅL:

 • Gjenkjenne klangen til og benevne de ulike instrumentgruppene.
 • Gi uttrykk for egne vurderinger om hvordan musikkens bruk og funksjon har endret seg gjennom tidene.

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Vestfold fylkeskommune
 • Idé/opplegg: Musikerne i samarbeid med Torstein Ellingsen

Om kunstner / utøver / gruppe


Medvirkende

 • Britt-Synnøve Johansen (vokal)
 • Johan Egdetveit (trekkspill)
 • John Lilja (kontrabass, mandolin, vokal)

Multimedia og vedlegg

Bilder

Johansen, Egdetveit, Lilja
Musikk
Trinn: 1 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson utøver
Britt-Synnøve Johansen: 40237515
Programlengde
45 min
Maks publikumsantall
150
Arena / rom
Gymsal. Det er viktig at dette er eit skjerma lokale der det ikkje er gjennomgang for andre enn publikum. Musikarane vil ha scena si midt på den eine kortveggen i konsertlokalet.
Bærehjelp
Me ber om at tre elevar møter musikarane og hjelper til med å bæra utstyr 40 minutt før fyrste konsert og 20 minutt etter siste konsert.
Oppriggingstid
40 min.
Nedriggingstid
20 min.
Strøm
Det er naudsynt med straumuttak nær spelestaden.
Merknad om publikumsplassering
Konserten er produsert for gymsal, der publikum ikkje sit på stolar, men på matter og benkar i ein brei halvsirkel framføre musikarane.
Merknad
 • Det er viktig med god aldersspreiing på konsertane, med store og små barn saman. For at konserten skal fungera for føremålet er det essensielt at heile aldersgruppa er representert på konserten.
 • Før konsertstart stiller alle elevane opp utanfor konsertlokalet. Når alle er på plass, må ein lærar sjekka at musikarane er klare, og så må alle elevane lista seg inn fordi musikarane søv og ikkje må uroast. Dette inneber at konserten startar imedan elevane kjem på plass.
 • Dersom nokon av elevene vil seia takk for konserten etterpå, er dei velkomne til det.
 • Me ber om at lærarane set seg saman med elevane, der dei er publikum og opplever konserten på lik linje med elevane.
 • På denne konserten er det fint med deltaking og litt liv og røre i salen.
 • Me ber kulturkontakten om å  vera tilgjengeleg under gjestinga. Og hugs, det er alltid hyggeleg å bli møtt med ein kopp kaffi når ein kjem til ein ny stad.
 • Driftsansvarleg og dei involverte lærarane må få ein kopi av denne informasjonen
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Vestfold fylkeskommune
Medvirkende
 • Britt-Synnøve Johansen (vokal)
 • Johan Egdetveit (trekkspill)
 • John Lilja (kontrabass, mandolin, vokal)