Praktisk forberedelse

Den praktiske forberedelsen til et arrangement består først og fremst i å klargjøre arenaen.

Dette innebærer som regel:

- å sette ut stoler til publikum, dersom dette trengs

- å sørge for at lokalet kan blendes igjen, og gjøre dette forut for forestillingen. Dette er et meget viktig punkt, da mange av forestillingene krever helt mørk sal

- å sørge for nødvendig strømtilførsel til lys- og lydutstyr og evt. annet kunstnerne måtte bruke på scenen

- å på forhånd stenge evt. ringeklokke så denne ikke ringer midt i forestillingen

- å evt. slå av røykvarsler i forestillingssalen

- å organisere transport hvis arenaen er utenfor skolen.

De ulike arrangementene kan ha ulike krav og ønsker, og forberedelsene vil naturligvis avhenge av disse. Det er således viktig med nær kontakt med artistene/DKS-turnékoordinator på forhånd.Detaljer til den praktiske forberedelsen:


Støy
Skolen kan bidra med mye for å hjelpe elevene til å holde seg fokusert på det som skjer på scenen. Det finnes mange forstyrrende konkurrenter som raskt tar oppmerksomheten. Vær oppmerksom på vifter, telefoner, åpne dører og vinduer. Trafikk inn og ut av lokalet er også med på å skape unødvendig uro. Legges forholdene til rette og enkle spilleregler følges, vil alle få en god opplevelse av forestillingen.

Plassering
Plassering av publikum er viktig for opplevelsen. Samarbeid tett med utøverne og finn den optimale løsningen basert på type forestilling og antall elever.

Stoler
For mange stoler gir elevene unødvendige valgmuligheter. Noen velger å sitte bakerst og melde seg ut.

For få stoler kan skape behov for omorganisering og rigging like i forkant av konserten. Både for mange,og for få stoler kan skape konkurranse for utøverne ved at fokus tas vekk fra elevenes konsertforventninger.

Rader
For mange rader med stoler kan også skape en dårlig formidlingssituasjon. Elevenes oppmerksomhet rettet mot utøverne er merkbar lavere fra sjette stolrad og bakover. Skolen bør legge opp til at alle elevene har størst mulig fysisk nærhet til utøverne. Under konserter legges det ofte opp til spilling langs langvegg slik at utøverne kan møte elevene i bredden framfor å møte dem i dybden.

Midtganger
Det er ofte hensiktsmessig med en eller flere midtganger, særlig under konserter. Dette hjelper elevene med å komme lettere fram til sitteplassene sine. Når elevene kommer inn i et lokale med orden og en høytidelig følelse av at noe spesielt skal skje, skaper det bedre forutsetninger for at akkurat det som skjer er spesielt.

Å forberede elevene
Noe av det viktigste skolen kan gjøre er å gi elevene forventninger til forestillingen. Organiser gjerne innslipp av elevene sammen med lærerne. Fra det øyeblikk elevene kommer gjennom døren til spillestedet, bør de få ro til å glede seg til forestillingen. De må få tid til å kommentere til hverandre hva de ser og opplever og de må få tid til å bygge opp forventninger til hva som kan skje uten at andre hendelser kommer i veien.

Når kunstnerne kommer til skolen
De besøkende kunstnerne må tas imot som gjester. De må møtes ved ankomst og vises vei til lokalene: scene, omkledningsrom og eventuelt lærerværelset. Enkelte skoler har lite skilting, og artistene bør slippe å måtte lete seg fram på egen hånd. Enkel mat og drikke, som frukt, kaffe og vann bør stå klar. Skal artistene spise lunsj, er det viktig at skolen har forberedt mat og drikke til dem.

Mange utøvere er ute på lange turneer som innebærer mange dager hjemmefra. Det er nye overnattingssteder, kjøring på ukjente veier, mye bæring, mye opprigg og nedrigg og mange forestillinger. Det kan være dager med mye venting og dager med stress. Hverdagslige ting som å finne parkeringsplass og å finne fram til spillestedet kan være utfordrende på nye steder.

En god mottakelse er skolens måte å sikre seg en avslappet og fokusert utøver som er i stand til å levere sin beste prestasjon. Avklar med utøverne hvordan forestillingen skal begynne og om noen fra skolen skal ønske velkommen og takke for forestillingen.

Bærehjelp
Mange produksjoner trenger en viss grad av bærehjelp foran og etter forestillingen. Sjekk faktaarket om dette etterspørres.

Nedrigg
Etter forestillingen kan utøverne ha et stramt tidsskjema for å rigge ned, pakke bilen, kjøre til neste spillested og rigge opp igjen. Skolens bistand etter konserten er ofte avgjørende for forestillingens kvalitet ved neste turnéstopp.