Kulturverter

Skolen oppnevner et antall elever til å være kulturverter. Disse har et spesielt ansvar ifm. gjennomføringen av DKS-arrangementet.

Kulturvertene spiller en viktig rolle. De avlaster kulturkontakten og  har et medansvar for den tekniske og praktiske gjennomføringen av forestillinger og arrangementer i regi av Den kulturelle skolesekken.

Elever som skal være kulturverter gjennomgår et eget kurs sammen med kulturkontakten holdt av DKS-ansvarlig i kulturavdelingen i Vestfold fylkeskommune.


Formålet med kurset er:

- Å gi elever i videregående skoler mulighet til å utvide sin kulturelle kompetanse som arrangør av kulturforestillinger.

- Å gi kulturkontakt/lærer metodikk, motivasjon og inspirasjon til å tilrettelegge forholdene for dette arbeidet på egen skole.

- Å gjøre elever/kulturkontakt/lærer kjent med bruk av verktøy (håndbok, nettsted m.m.) for å løse konkrete oppgaver.

- Erfaringene den enkelte skole gjør gjennom prosjektet kan etter eget ønske overføres til egne arrangement og eller til arrangement i forbindelse med Den kulturelle skolesekken.

Hvordan kulturvertordningen organiseres kan variere fra skole til skole, men felles for alle er at ordningen er verdifull både for elevene, utøverne og skolene. Elevene utvikler en annen type eierforhold til arrangementet og ofte har elevpublikummet vist seg å være mer åpen for fremmede og ukjente uttrykk, enn på skoler med kun kulturkontakter.

Det er ellers viktig med et tett samarbeid mellom kulturvertene og skolenes kulturkontakt.


Eksempler på oppgaver kulturvertene kan være ansvarlige for:

- Informasjon til skolen og klassene

- Pressekontakt - invitere lokalavis, radio og tv

- Teknisk ansvar

- Kontakt med vaktmester

- Tilrettelegging av forestillingslokalet

- Vertskap for utøverne - kaffe, te og lunsj

- Bærehjelp

- Introduksjon av utøvere

- Takke av for besøket

- Evaluering

Her finner du skjema for evaluering av produksjoner / arrangementer:

Evaluering visuell kunst

Evaluering scenekunst

Evaluering musikk

Evaluering film

Evaluering litteratur