Kommunekontakter

Alle kommuner har en kontaktperson som er ansvarlig for det lokale DKS-programmet. Den kulturelle skolesekken er vedtatt av kommunestyret, og er en obligatorisk og forutsigbar ordning for skolene i kommunene. 

Holmestrand kommune: Gertruud Kunst og Bjørn Lier

Horten kommune: Solfrid Sakkariassen

Larvik kommune: Arve Karlsen og Anne Bente Korssjøen-Johnsen

Færder kommune: Vigdis Martin

Tidligere Re kommune (gjelder våren 2020): Siv Kristiansen

Sandefjord kommune: Tine ØstbyGunn Strand Eliassen 

Tønsberg kommune: Synnøve Viksand Johnsson, Siv Kristiansen og Kristian Juel