Kommunekontakter

Alle kommuner har en kontaktperson som er ansvarlig for det lokale DKS-programmet. Den kulturelle skolesekken er vedtatt av kommunestyret, og er en obligatorisk og forutsigbar ordning for skolene i kommunene. 

Holmestrand kommune: Gertruud Kunst

Horten kommune: Solfrid Sakkariassen

Larvik / Lardal kommune: Arve Karlsen og Anne Bente Korssjøen-Johnsen

Færder kommune: Vigdis Martin

Re kommune: Siv Kristiansen

Sande kommune: Bjørn Lier

Sandefjord kommune: Tine ØstbyGunn Strand Eliassen 

Svelvik kommune: Tale Henriksen

Tønsberg kommune: Ketil Teigen og Siri Johnsen (operativ leder)