Honorar i Den kulturelle skolesekken

KS og Musikernes fellesorganisasjon har inngått en rammeavtale om vilkår for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken.

Den kulturelle skolesekken i Vestfold følger den nye rammeavtalen, når det inngås avtaler med kunstner og formidlere som skal turnere i Vestfold.

Endringer per 1.8.2019: Rammeavtalen er inngått for 2 år, fra 1.8.2019 til 31.7.2021. Honorarene i avtalens punkt 4 og 6 er regulert med 3,2 prosent, til hhv. kr. 4644 og kr. 645.