Før og etter kunstnerbesøket

Informere på skolen, finne arena, arbeide med elevene

Hva skjer før kunstnerbesøket?
Før kunstnerne ankommer til et DKS-arrangement, må elever, lærere og øvrig relevant personale på skolen forberedes. Elevene må først og fremst forberedes mentalt, med tydelig informasjon om det forestående besøket, da det er viktig at man går til arrangementet med forventning om å få en verdifull kunst- og kulturopplevelse. Vaktmester, resepsjonsansatte og andre som vil være involvert i arrangementet bør særlig informeres god tid i forveien, da kunstnerne kan ha henvendelser angående praktiske ting rundt besøket.

Det vil være fra to til fire DKS-arrangementer i løpet av skoleåret. Disse bør i god tid innlemmes i skolens timeplan. 

En egnet arena på skolen må plukkes ut i god tid før arrangementet. Arenaen kan være ulik fra gang til gang, avhengig av størrelsen og formen på arrangementet. Noen forestillinger har begrensninger på antall publikummere, slik at forestillingen må spilles flere ganger for at alle skal få sett den. Dette kan skje samme dag eller på ulike dager. Ved større forestillinger eller hvis andre grunner skulle tilsi det, kan det være hensiktsmessig å legge arrangementet utenfor skolen, til for eksempel et kulturhus.

Hva skjer etter kunstnerbesøket?
Mange forestillinger kan danne utgangspunkt for for- og/eller etterarbeid med elevene. Lærerne ved skolen bør derfor i god tid på forhånd settes inn i temaene som skal presenteres, gjerne allerede ved semesterstart, slik at de får anledning til å integrere dette i øvrige undervisningsplaner. Ofte vil forslag til for- og etterarbeid til forestillingen (samt annen informasjon som tekniske krav, eventuelle spesielle behov for forberedelser m.m.) ligge på KSYS (www.dksvestfold.no). Lærernes kunnskap om DKS-arrangementet er generelt viktig, da deres interesse og deltakelse er avgjørende både for motivering av elevene og videre arbeid med stoffet.