Evaluering

Evaluering og elevkommentarer skal gi oss viktige innspill på hvordan de ulike produksjonene oppleves og fungerer for skolen og elevene som er målgruppen.

Det er altså skolene evt. v/kulturkontakt som skal gi evaluering etter hvert besøk man har hatt. I tillegg er det enkelte kommuner som er pilotkommuner i forhold til elevkommentarer. Her er det viktig at kulturkontaktene hjelper elevene med å få tilgang til å gi kommentarer på nettet.


Evaluering på nett

Etter hver forestilling/konsert/verksted vil kulturkontakten motta en mail med en lenke til et valueringsskjema. Lenken kan videresendes og besvares av så mange som skolen ønsker.

Selve evalueringen er ingen stor jobb. Det meste er avkryssing samt felt for evt. merknader. Vi ønsker at formen på kommentarene i de evt. merknadene skal være av en slik karakter at det evt skal kunne brukes i offentlige dokumenter.

Annen evaluering

Hvis skolen ikke har mulighet for å evaluere på nett, er det likevel viktig å gi kommunekontakten en tilbakemelding. Evalueringen av de ulike tiltakene er en viktig oppfølging av Den kulturelle skolesekken. Fyll ut skjemaet nedenfor og send det til din kommunekontakt.