Evaluering

Skolens kulturkontakt gir en evaluering etter hvert kunstnerbesøk.

Evaluering og elevkommentarer skal gi turnékoordinatoren i kulturavdelingen i fylkeskommunen viktige innspill på hvordan de ulike produksjonene oppleves og fungerer for skolen og elevene som er målgruppen.

Evaluering på nett
Selve evalueringen er ingen stor jobb. Det meste er avkryssing samt felt for eventuelle merknader. Vi ønsker kommentarene i de eventuelle merknadene skal være av en slik karakter at de skal kunne brukes i offentlige dokumenter.

Annen evaluering
Hvis skolen ikke har mulighet for å evaluere på nett, er det likevel viktig å gi kommunekontakten en tilbakemelding. Evalueringen av de ulike tiltakene er en viktig oppfølging av Den kulturelle skolesekken.