Årshjul

Dks i Vestfold har sine faste møteplasser i løpet av året i vårt samarbeid med kommunene og skolene.

For kulturkontaktene på skolene arrangeres:

- Markedet for scenekunst i april. Presentasjon av scenekunstproduksjoner som kan velges til neste skoleår.

- Marked for musikk i november. Presentasjon av konserter som kan velges til neste skoleår.

I tillegg er det viktig at kulturkontaktene sjekker turneene når de legges ut på nettsidene. Vi etterstreber at alle turneer for kommunde skoleår skal være ferdig lagt før skoleslutt i juni.

For kommunekontaktene er det flere møter og samlinger:

- Kommunemøte i mars/april - erfaringsdeling og presentasjon av visuell kunst- produksjoner i samarbeid med Vestfold Kunstsenter.

- Markedet for scenekunst i april

- Sommeravslutning i juni

- Kommunemøte i september/oktober - ulike faglige temaer

- Marked for Musikk i november.

- Juleavslutning/studietur i desember