Vestfold fylkeskommune
Postadresse: Postboks 2163, 3103 TØNSBERG
Besøksadresse: Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg
Telefon: 924 57 604, 909 19 432 • kontakt: Anna B Jørgensen (ansvarlig grunnskolen)/ Torill Sjømæling (ansvarlig videregående skole)
• Nettsted: http://vestfold.ksys.no
Kontaktperson:
Film og animasjon
Produksjonsliste
Program

Film og animasjon

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

I møtet med lokale filmskapere får elevene grunnleggende innføring i å fortelle historier på film. På en underholdende måte lærer elevene om dramaturgi og filmanalyse, og får deretter prøve seg som animasjonsfilm-skapere.

Fra Sandnes Media kommer det som regel to animatører og det betyr at to klasser lager animasjonsfilm samtidig. For å få opplegget til å gå opp med antall klasser kan det ved enkelte skoler være dager hvor det kommer en animatør og holder kurs for en klasse. Det er oppstart kl 09:00.

 

Lærerveiledning

Informasjon til skolene

Eksempler på læreplanmål:

 • Samtale om opplevelse av hvordan kunstnere til forskjellige tider og i ulike kulturer har uttrykt seg gjennom foto, film, video og bruke dette som utgangspunkt for eget arbeid
 • Bruke filmatiske virkemidler som lys, lyd, kameravinkel ig bildeutsnitt

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Vestfold fylkeskommune
 • Kunstnere/grupper: Sandnes Media as
 • Produsent: Sven Erik Sandnes
 • Idé/opplegg: Hans Jørgen Sandnes og Trond Jacobsen, Sandnes Media as

Om kunstner / utøver / gruppe

Sandnes Media as produserer animasjonsfilmer for bl.a. NRK. Firmaet har flere filmarbeidere knyttet til seg, og disse besøker skolene gjennom DKS. Se www.animasjon.info  for mer informasjon.


Medvirkende

 • Sandnes Media as
 • Hans Jørgen Sandnes (Animatør)
 • Trond Jacobsen (Regissør)
 • Ingebjørg Faugstad Mæland (Animatør)

Multimedia og vedlegg

Bilder

Film og animasjon
Foto: Sandnes Media
Film og animasjon
Foto: Sandnes Media
Film og animasjon
Foto: Sandnes Media
Hans-Jørgen Sandnes og elever i Vestfold
Foto: Sandnes Media

Video/Lyd

Film
Trinn: 10 - 10
Praktisk informasjon
Kontaktperson utøver
Sven Erik Sandnes, 33132811, ses@sandnes-media.no
Pressekontakt
Hans Jørgen Sandnes, 91133669, post@sandnes-media.no
Programlengde
En skoledag
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
I klasserommet
Er workshop
Ja
Workshop
For å få opplegget til å gå opp med antall klasser kan det ved enkelte skoler være dager hvor det
kommer en animatør og holder kurs for en klasse. Det er oppstart kl 09:00

HVA MÅ VÆRE KLART TIL FILMSKAPERNE KOMMER?
- Klassen(e) delt inn i fem grupper

- Vi trenger plass til alle gruppene. Enten i to klasserom, eller flere grupperom.Det må være strøm alle steder.

- Dersom skolen kan stille med A3-fargede ark, tape, tegnesaker og sakser er dette flott. Om dette ikke er mulig, har vi ekstra materiell med oss.

- I klasserommet som brukes ved oppstart er det flott med enten SmartBoard eller projektor og lerret med lyd. I tillegg ønsker vi tavle/whiteboard.OPPLEGGET:1) Oppstart med filmskaperne.
Dette foregår i ett klasserom, med begge klassene til stede. Det gis da en felles innføring i det å lage animasjonsfilm, visuell historiefortelling og tekniske tips og spørsmål.2) Klassene får med seg hver sin kursholder og arbeider i hvert sitt klasserom.
Her lager man film gruppevis. HVER KLASSE KAN IKKE DELES I MER ENN 5 GRUPPER.3) Felles filmvisning
På slutten vises filmene som er laget, felles for begge klassene. Dette gjøres på samme klasserom som oppstarten.
Annet utstyr
Dersom skolen kan stille med A3-fargede ark, tape, tegnesaker og sakser er
dette flott. Om dette ikke er mulig, har vi ekstra materiell med oss.
Vi har med oss datamskiner, kameraer og små animasjons-scener til hver gruppe. I tillegg har vi egen projektor og plastelina.
Merknad
Informasjon til de kommunene som har to grupper pr dag: På dager det er satt opp to grupper trengs to klasserom.
Arrangører
Arrangert av:
Vestfold fylkeskommune
Produsent:
Sven Erik Sandnes
Medvirkende
 • Hans Jørgen Sandnes (Animatør)
 • Trond Jacobsen (Regissør)
 • Ingebjørg Faugstad Mæland (Animatør)