Vestfold fylkeskommune
Postadresse: Postboks 2163, 3103 TØNSBERG
Besøksadresse: Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg
Telefon: 924 57 604, 909 19 432 • kontakt: Anna B Jørgensen (ansvarlig grunnskolen)/ Torill Sjømæling (ansvarlig videregående skole)
• Nettsted: http://vestfold.ksys.no
Kontaktperson:
Vikingtid - En dag på Midgard
Produksjonsliste
Program

Vikingtid - En dag på Midgard

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

En dag på Midgard

Vi ønsker årets elever og lærere velkommen til Midgard. I år vil dagen på Midgard foregå på Vikingeplassen(lekeplassen nedenfor museet) og ved Gildehallen. Årsaken til endringene i opplegget i år er at vi fra skoleåret 2017 -2018 flytter tidspunktet for Vikingtid 6. trinn fra vår til høst. Året 2017 er et overgangsår, der vi gjennomfører Vikingtid for 6. trinn både vår 2017 og høst 2017.

All aktivitet skjer ute, så det er viktig at elever og lærere kler seg etter været. Matpakken spises ute under åpen himmel.

Oversikt over dagen:

PÅ VIKINGPLASSEN

Post 1. Arkeologi.

Post 2. Vikingeleker.

Post 3. Håndverk

I BORREPARKEN

Post 1: Brødbaking.

Post 2. Håndverk.

Post 3: Runeverksted.

Hver klasse utgjør en gruppe. Gruppene får beskjed om rekkefølgen på aktivitetene ved ankomsten til Midgard. Lærerne har ansvar for å føre gruppene fra aktivitet til aktivitet. For at elevene skal få størst mulig utbytte av dagen, er vi avhengig av at lærere og evt. assistenter som følger klassen utfører enkle organisatoriske oppgaver. Disse oppgavene vil bli beskrevet for lærerne ved ankomst.

Gjennomføring av aktiviteter og forflytning foregår etter følgende oppsett:
Tid                 Aktivitet

09:30 -10:05  Aktivitet

10:05 -10:15  Rydding og forflytning

10:15 -10:50  Aktivitet

10:50 -11:00  Rydding og forflytning

11:00 -11:30  Lunsj (medbragt matpakke og drikke).

11:35 - 12:10  Aktivitet

12:10 - 12:20  Rydding og forflytning

12:20 - 13:00  Aktivitet

13:10               Avreise

BESKRIVELSE AV AKTIVITETENE

Nedenfor Midgard er det et område med aktiviteter - VIKINGPLASSEN. Her vil det være 3 stasjoner.

VIKINGLEKER. Vi skal prøve bueskyting, øksekasting og balansetrening. Med andre ord – trene oss til å bli en «vikingkriger» klar for tokt.

ARKEOLIGI. Hvordan er bevaringsforholdene i jorden? Hvilke spor etter graver finner vi etter 1000 år i jorda? Ved å iscensette en «hauglegging(gravlegging)», som i vikingtiden innebar å gi den døde gaver, skal vi finne ut av hva som er igjen av gavene.

BRØDBAKING. Mat i vikingtiden. Vi skal bake «vikingbrød» og spise den med honning. Glutenfri brød er et alternativ. Gi beskjed om allergier minst 2 dager på forhånd.  

I BORREPARKEN vil det også være 3 stasjoner.

HÅNDVERK.  Slingring. Vi blir kjent med en gammel teknikk for å flette bånd/små tau. I vikingtiden ble teknikken brukt for å flette tau til seil på vikingskipene eller pynte- og slitebånd til klær. Vi skal flette vennskapsbånd.

VEDKLØVING.  Hvilke verktøy brukte man når man bygde båthus i vikingtiden? Vi blir kjent med ulike verktøy, og skal blant annet kløyve store eikestokker.  

RUNEVERKSTED. De eldste skrifttegnene vi har i Norge er runer. På denne stasjonen får vi høre om hvordan runene utviklet seg og hva de ble brukt til gjennom mer en 1000 år, før vi lager våre egne rundesmykker.

Deltagende kommuner er: Svelvik, Sande, Holmestrand, Hof, Re, Horten, Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vestfold fylkeskommune
  • I samarbeid med: Vestfoldmuseene
  • Idé/opplegg: MIDGARD HISTORISKE SENTER. Vestfoldmuseene.

Multimedia og vedlegg

Bilder

Finner spor etter Varins hus
Foto: Midgard
Rollespill
Foto: Midgard
Arkeologi
Foto: Midgard
Gjestebud
Foto: Midgard
Kubbespill
Foto: Midgard
Baker
Foto: Midgard
Langhus
Foto: Midgard
Smed og Baker
Foto: Midgard
Øksekast
Foto: Midgard
Kulturarv
Trinn: 6 - 6
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Anna Arnestad, tlf 33 07 18 50/917 32521
Programlengde
ca. 4 time + bussreise tur/retur
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
Midgard historisk senter og Borreparken
Transport
Vestfoldmuseene BESTILLER OG ORGANISERER busstransport til samtlige klasser.Bussen ankommer skolen deres kl 08.25 dersom ikke annet er avtalt. Elevene skal umiddelbart sette seg inn i bussen. Ankomst Midgard senest 09.15.
Avreise fra Midgard kl 13.10.Dersom dere ønsker å sykle, ber vi om å få beskjed om dette så raskt som mulig.
Gi beskjed dersom det er forskjellige hjelpebehov.
Pris
Alle utgifter dekkes av Vestfold fylkeskommune
Merknad
Vestfoldmuseene er ansvarlig for bestilling og organisering av busstransport.
Elever og lærere må ha med matpakke og drikke. Alle spiser ute, uansett vær. Toalettfasiliteter kan benyttes på Midgard og Gildehallen.HJELPEBEHOV. Gi beskjed dersom elever har forskjellige hjelpebehov.ALLERGIER: Det skal bakes brød. Vi har glutenfri alternativ. Fint om dere likevel gir oss beskjed om allergier. Vi må vite om allergier MINST 2 dager på forhånd.
PÅKLEDNING:
Alle aktivitetene skjer ute. Derfor er det viktig at man kler seg etter været. For at besøket skal bli vellykket understrekes det igjen at elever og lærere må ha på seg varme og regntette klær og sko!På stasjonen for ARKEOLOGI skal elevene sålde. Dette innebærer vann;). Ta derfor med støvler og regnklær, da det kan bli en del søl.
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Vestfold fylkeskommune