Vestfold fylkeskommune
Postadresse: Postboks 2163, 3103 TØNSBERG
Besøksadresse: Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg
Telefon: 924 57 604, 909 19 432 • kontakt: Anna B Jørgensen (ansvarlig grunnskolen)/ Torill Sjømæling (ansvarlig videregående skole)
• Nettsted: http://vestfold.ksys.no
Kontaktperson:
Vikingtid - En dag på Kaupang
Produksjonsliste
Program

Vikingtid - En dag på Kaupang

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Kaupang – Norges første by.

En dag som viking på Kaupang, er en opplevelsesrik dag for elevene. Dagen inneholder en introduksjon til arkeologi i tillegg til leker, matlaging og håndverk fra vikingtiden. Elevene skal innom fire stasjoner i løpet av dagen.

1. Arkeologi
Elevene skal lære om betydning av arkeologi, de skal grave ut forskjellige gjenstander, samle dem i «funnstasjonen» og tolke funnene.


2. Vikingleker
Lekene gir mulighet til bueskyting, øksekasting og andre leker på vikingers vis.


3. Fortelling om Kaupang
Elevene skal besøke gravplassen Bikjholberget og se utstillingen om Kaupang.


4. Hverdagsliv
Aktiviteter i «Vikinghuset» skal gi mulighet til å bli kjent med hverdagslivet i vikingtiden, elevene skal også bake brød slik vikingene gjorde det.

Velkommen til en opplevelsesrik dag på Kaupang!

Elever og lærere må være godt kledd. Dagen blir gjennomført uansett vær og vind

Læreplanmål

Aktuelle kompetansemål:

- Plassere ei hendingsrekkje i historie og samtid på tidsline og kart

- Fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida og gjere nærare greie for eit sentralt tema i denne perioden.


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vestfold fylkeskommune
  • Produsent: Vestfoldmuseene​
  • I samarbeid med: Vestfoldmuseene, Kaupangprosjektet og Den kulturelle skolesekken i  Lardal, Larvik og Sandefjord kommuner

Multimedia og vedlegg

Bilder

Rollespill
Foto: Larvik Museum
Arkeologi
Foto: Larvik Museum
Vikingmat
Foto: Larvik Museum
Rollespill
Foto: Larvik Museum
Vikingmat
Foto: Larvik Museum
Kulturarv
Trinn: 6 - 6
Praktisk informasjon
Kontaktperson utøver
Om dere lurer på noe. Vennligst ta kontakt med Anna Arnestad,
tlf 33 07 18 50/917 32521.
Programlengde
3,5 timer + bussreise (ankomst Kaupang 0915 – avreise 1300)
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
Kaupang
Påkledning, publikum
Elever og lærere må være godt kledd. Dagen blir gjennomført uansett vær og vind. Elever og lærere spiser også lunsjen (medbrakt matpakke og drikke) ute under åpen himmel.
Merknad
Bussbestilling: I Lardal bestiller skolene selv buss, og fakturerer fylkeskommunen.
I Sandefjord og Larvik bestiller kommunekontakten for DKS i den enkelte kommunen buss, og fakturerer fylkeskommunen.Deltagende kommuner er Lardal, Sandefjord og Larvik
Arrangører
Arrangert av:
Vestfold fylkeskommune
Produsent:
Vestfoldmuseene​