Vestfold fylkeskommune
Postadresse: Postboks 2163, 3103 TØNSBERG
Besøksadresse: Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg
Telefon: 924 57 604, 909 19 432 • kontakt: Anna B Jørgensen (ansvarlig grunnskolen)/ Torill Sjømæling (ansvarlig videregående skole)
• Nettsted: http://vestfold.ksys.no
Kontaktperson:
Smelter sammen - ISkulptur i Bøkeskogen
Produksjonsliste
Program

Smelter sammen - ISkulptur i Bøkeskogen

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

SMELTER SAMMEN 
Vi bygger en buktende form mellom de majestetiske stammene i Bøkeskogen av is-stenene elevene skjærer til.
Ismuren vil smelte å gå tilbake i kretsløpet når varmegradene arbeider videre på skulpturen vår. Materialets reise er fascinerende og vi vil komme i kontakt med transformasjonen fra flytende til fast formingsmateriale og observere den smelte igjen med tiden. Kanskje blir skulpturen vår til skyer som seiler fra Larvik på sommerblå himmel.

”Smelter sammen” vil stå som en lysende illustrasjon i mørketiden over hvordan alt henger sammen og transformeres i naturlige sykluser.

"Smelter sammen" er en  is-skulptur og en stedspesifikk produksjon der elevene får et nytt blikk på et kjent sted i kommunen. Ved å bruke is som materiale vil alt som skapes være midlertidig og i konstant forandring. Det forgjengelige i isen står i kontrast til landskapets bestandighet.
Tre kunstnere vil presenterer is som formingsmateriale, og i samtale med ungdommene og stedet skapes en innstallasjon i landskapet. Hver elev får sin is-kube som skal formes med is-verktøy for så å settes sammen til en felles installasjon.

I de to timene ungdommene jobber med forming i is er dialogen nøkkelen, det er her ideene oppstår, utfordres og kommuniseres. Ungdommene får ikke en konkret oppgave, men må selv utforske materialet og dets muligheter. Med fantasi, lyst og lek finner de sitt unike utrykk som skiller den fra alle de andre. Kunstnere er tilstede og bidrar i den

NB! Det er særdeles viktig at elevene er godt kledd. Det skal sitte på bakkenivå -  på underlag riktignok - og jobbe med is.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vestfold fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Ida Nove Cannon - Randi Beck - Roger Villje

Multimedia og vedlegg

Bilder

ISskulptur
Foto: Trine Merete Olsen
Visuell kunst, Kulturarv
Trinn: 7 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson utøver
Ida Nove Cannon, tlf. 913 12 376
Programlengde
2 klokketimer
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
Sted kommer senere
Arrangører
Arrangert av:
Vestfold fylkeskommune