Vestfold fylkeskommune
Postadresse: Postboks 2163, 3103 TØNSBERG
Besøksadresse: Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg
Telefon: 924 57 604, 909 19 432 • kontakt: Anna B Jørgensen (ansvarlig grunnskolen)/ Torill Sjømæling (ansvarlig videregående skole)
• Nettsted: http://vestfold.ksys.no
Kontaktperson:
Kulturarv 2017/ 2018: Det angår også deg - demokra...
Produksjonsliste
Program

Kulturarv 2017/ 2018: Det angår også deg - demokrati og menneskerettigheter i Vestfold

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Det angår også deg – demokrati og menneskerettigheter i Vestfold.

Under andre verdenskrig ble det norske demokratiet og grunnleggende menneskerettigheter satt til side. De som protesterte mot de tyske okkupantene ble arrestert og mange ble sendt i konsentrasjonsleir. 772 norske jøder ble sendt til nazistiske utryddelsesleirer simpelthen fordi de var jøder. Bare 34 overlevde og kom hjem igjen.

I undervisningsopplegget «Det angår også deg – demokrati og menneskerettigheter i Vestfold», blir elevene kjent med noen av ofrene for den nazistiske ensrettingen og utryddelsespolitikken. Elevene får besøke et av stedene, og alle får delta i en samtale om holocaust, demokrati, menneskeverd og menneskerettigheter.

Berg:
I Tønsberg vil elevene få anledning til å besøke den tidligere fangeleiren på Berg som i dag er fengsel. Berg ble opprettet i 1942 av det NS-kontrollerte Statspolitiet som interneringsleir for jøder og politiske motstandere av de nazistiske myndighetene. I oktober samme år ble norske mannlige jøder over 15 år arrestert. Mange av dem ble samlet på Berg, der de ble satt til å bygge sin egen fangeleir ferdig. En måned senere ble 227 jødiske menn deportert fra Berg til utryddelsesleiren Auschwitz. Bare 7 av dem overlevde. Rundt 60 jødiske menn unngikk deportasjon fordi de var gift med ikke-jødiske kvinner. Disse ble sittende på Berg resten av okkupasjonen. Elevene får vite hva det «å sitte på Berg» innebar og de vil også få anledning til å se straffecellene som fremdeles er intakte.

Oppmøte Berg fengsel:
Siden dette er et operativt fengsel MÅ ALLE vente utenfor hovedporten til de blir hentet. Det er også mobilforbud i fengselet, så mobilen må slås av og ligge utilgjengelig under hele besøket.

Tønsberg:
Elevene blir tatt med på en byvandring i Tønsberg. Her går vi opp stien til tre jødiske familier, Koklin, Jaffe og Plesansky, som alle drev forretningsvirksomhet i byen. De fleste familiemedlemmene ble ofre for Holocaust under 2. verdenskrig, og det er satt ned snublesteiner til minne om dem.

Det å være bosatt i Norge, med norske statsborgerskap, gav jødene ingen beskyttelse da Tyskland okkuperte landet.  Demokratiske rettigheter ble satt til side. Vi avslutter undervisningsopplegget på Slottsfjellsmuseet med fokus på Holocaust i Vestfold og samtale.

Larvik:
I Larvik vil elevene bli kjent med livet og skjebnen til familien Sachnowitz. Familien eide klesforretningen «Ekko» og hadde åtte barn som var oppvokst og vel integrert i byen. I løpet av 2. verdenskrig ble far og syv av barna drept i Auschwitz. Den eneste overlevende var Herman Sachnowitz. Vi vil fortelle familiens historie gjennom en vandring til de mange stedene der familien hadde tilknytning.

Oppmøte: Larvik museum, Herregården


Sandefjord:
I Sandefjord vil vi rette fokus mot demokratiets fall under Quisling-regjeringen og det tyske okkupasjonsstyret. Elevene vil bli kjent med Vestfoldinger som gjennom illegalt arbeid eller politisk overbevisning ble arrestert og havnet i tyske konsentrasjonsleirer. Elevene vil også få kjennskap til hva som skjedde med de jødiske familiene fra Vestfold. Hver undervisningsøkt avsluttes med elevaktiviteter og oppsummering.

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Vestfold fylkeskommune
 • Idé/opplegg: Vestfoldmuseene

Om kunstner / utøver / gruppe


Medvirkende

 • Ulla Nachstern (formidler Berg)
 • Ane Ringheim Eriksen (formidler Larvik museum)
 • Marianne Sørensen (formidler Larvik museum)
 • Ellen Asplin (formidler Slottsfjellmuseet)
 • Inger-Lise Ackenhausen (museumspedagog HValfangsmuseet)
 • Atle Selnes Nielsen (formidler Hvalfangstmuseet)

Multimedia og vedlegg

Bilder

også deg 1.jpg
Foto: Foto utlånt av familien
også deg 2.jpg
Foto: Foto utlånt av familien
Annet, Kulturarv
Trinn: VG1 - VG3
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Ulla Nachtstern:
 ulla.nachtstern@vestfoldmuseene.no

Programlengde
90-120 min
Maks publikumsantall
30
Arrangører
Arrangert av:
Vestfold fylkeskommune
Medvirkende
 • Ulla Nachstern (formidler Berg)
 • Ane Ringheim Eriksen (formidler Larvik museum)
 • Marianne Sørensen (formidler Larvik museum)
 • Ellen Asplin (formidler Slottsfjellmuseet)
 • Inger-Lise Ackenhausen (museumspedagog HValfangsmuseet)
 • Atle Selnes Nielsen (formidler Hvalfangstmuseet)