Vestfold fylkeskommune
Postadresse: Postboks 2163, 3103 TØNSBERG
Besøksadresse: Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg
Telefon: 924 57 604, 909 19 432 • kontakt: Anna B Jørgensen (ansvarlig grunnskolen)/ Torill Sjømæling (ansvarlig videregående skole)
• Nettsted: http://vestfold.ksys.no
Kontaktperson:
Kreativ iPad
Produksjonsliste
Program

Kreativ iPad

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Kreativitet og skaperglede. Elevene lager selv musikk, animasjon og film sammen med Mats og Calixte. Lærerne er co-kreatører og leder en av gruppene.

På slutten av dagen er det en felles visning av det elevene har skapt sammen.

Verkstedet gir elevene kunnskap i å bruke sine mobile padder eller telefoner som et verktøy til å skape egen musikk, animasjon og film.

På Nøtterøy er det 6. trinn som skal ha Kreativ iPad. Der er det to klasser pr. dag.

I Sandefjord og Sande er det 10. trinn som skal ha Kreativ iPad. Der er det en klasse pr. dag.

Læreplanmål

KUNST OG HÅNDVERK (visuell kommunikasjon)

 • bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogram
 • tegne bildemanus, redigere og manipulere enkle digitale opptak og vurdere bruk av egne virkemidler
 • vurdere ulike budskap, etiske problemstillinger og visuell kvalitet i reklame, film, nettsteder og dataspill

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Vestfold fylkeskommune

Om kunstner / utøver / gruppe

Mats Grorud: profesjonell animatør og pedagog. Har jobbet i over 10 år med å holde kurs i animasjon for barn og unge.

Calixte Tayoro: musiker, pedagog og digital kulturkjenner. Han har utviklet en læringspedagogikk som får barn og unge til å bli mer kreative ved å bruke mobilteknologi.

Tuva Synnevåg: profesjonell animatør. Har jobbet i 7 år innen tegning og 2D-animasjon. Har bred erfaring med forskjellig type animasjonskurs, og har holdt kurs for barn og unge i regi av Den kulturelle skolesekken. Medvirkende

 • Mats Grorud (animatør og pedagog)
 • Calixte Tayoro (musiker, pedagog og digital kulturkjenner)

Multimedia og vedlegg

Bilder

Kreativt Ipad kamera.jpg
Foto: Mats Grorud
Mats Grorud.jpg
Foto: Mats Grorud
Kreativt Ipad.jpg
Foto: Mats Grorud
Film, Musikk
Trinn: 6 - 10
Praktisk informasjon
Kontaktperson utøver
Mats Grorud, mobil: tel: 928 66 831
Programlengde
2,5 time for 6. trinn og 5 timer for 10.trinn
Maks publikumsantall
60
Arena / rom
To klasserom
Workshop
Der det er to klasser pr. dag er dagen som følger:
 1. Felles introduksjon for begge klassene i et klasserom. Ca 30 min innledning.
 2. Elevene i den ene klassen deles i grupper og har et opplegg som varer ca 1,30 min. 
  Mats jobber med grupper på 5-6 av gangen- i bolker på ca 20 minutter. Og Calixte jobber med en del elever. 
  Dette betyr at det vil være noen elever til overs, som trenger en lærer som veileder de som "venter" på tur. Disse elevene vil få egne oppgaver.
  Den andre klassen har vanlig undervisning.
 3. Klassene bytter. Ca. kl. 1200
 4. Ca kl. 1400 felles visning for begge klassene.
Tider:
Kl. 09.30 felles intro
Kl. 10.00 Verksted klasse nr.1
Kl. 12.00 Verksted klasse nr. 2
Kl. 14.00 Felles avslutning

VIKTIG: Det er behov for to rom - et til musikk- og et til animasjon. Disse rommene kommer i tillegg til de rommene skolen til vanlig bruker på undervisningen av elevene.I disse to rommene må det være tilgang på strøm, og at de er store nok. Dvs: ca to vanlige klasserom, eller et klasserom og et grupperom.I løpet av dagen får alle elevene mulighet til å prøve enten musikk eller animasjon. Det vil bli en felles visning på slutten av dagen i form av en konsert/premiere.
Opplegget for 6. trinn på Nøtterøy varer 2,5 time.


Sande og Sandefjord som skal ha produksjonen for 10. trinn, gjelder følgende: En klasse pr dag.  Opplegget varer i 5 timer.

VIKTIG: Det er behov for to rom: et til musikk og et til animasjon. I disse to rommene må det være tilgang på strøm, og at de er store nok. Dvs: ca to vanlige klasserom, eller et klasserom og et grupperom.I løpet av dagen får alle elevene mulighet til å prøve musikk og animasjon. Det vil bli en felles visning på slutten av dagen i form av en konsert/premiere.
Oppriggingstid
30 min.
Merknad
Utøverne har med seg utstyret som trengs for å gjennomføre verkstedene.
Arrangører
Arrangert av:
Vestfold fylkeskommune
Medvirkende
 • Mats Grorud (animatør og pedagog)
 • Calixte Tayoro (musiker, pedagog og digital kulturkjenner)